Välkommen till
Rise Stödportal

för dig som utsatts för
sexuella övergrepp som barn

Här har vi sam­lat oli­ka ty­per av stöd och verk­tyg som du kan an­vän­da på egen hand i din läk­nings­pro­cess. När som helst och oav­sett var du bor i lan­det. Här fin­ner du fil­mer, bok­tips, skrivöv­ning­ar, me­di­ta­tio­ner och myc­ket an­nat. Läs mer om stödportalen här.

Kategorier

Sökord