Om Rise Stödportal

Att läka ef­ter att ha ut­satts för sex­u­el­la över­grepp som barn in­ne­bär ofta en utmanande väg, men ock­så att det bara kan bli bätt­re. I läk­ning­en är det vär­de­fullt att kun­na fo­ku­se­ra på det som känns vik­tigt och ak­tu­ellt i stun­den och att ut­veck­la sina be­ho­v vart­ef­ter. Att få re­le­vant kun­skap och hjälpsamma verktyg är en vik­tigt del på den vägen.

2007 berättade jag för första gången om att jag utsatts för sexuella övergrepp som barn. Två år senare hade jag enträget letat, funnit och använt mig av många hjälpsamma verktyg i min läkningsprocess efter de konsekvenser övergreppen gett. Men, det fanns en sak som jag om och om igen återkom till och det var att jag just verkligen fått leta efter dessa verktyg, kunskap och möjlighet att ta del av andras berättelser.

2009 landade mina upplevelser därför i en idé om att på internet samla kunskap och verktyg som kan vara hjälpsamma i den ofta så krävande läkningsprocessen efter att ha utsatts sexuellt som barn.

Nu i mars 2021, 12 år senare, är idén äntligen verklig i form av en webbaserad stödportal inom ramen för Rise där jag idag arbetar som generalsekreterare. Och vad kan passa bättre än att landa stödportalen just här i Rise som i år kan se tillbaka på att ha erbjudit 40 år av nödvändigt stöd – från en utsatt till en annan. Under alla dessa år har föreningen burits vidare av nya personer med den gemensamma nämnaren att ha utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn och som år efter år fått stöd av varandra. Nu gör vi dessutom stödet tillgängligt för fler och det är en viktig och värdefull milstolpe i Rise utveckling.

Här i Rise stöd­por­tal har vi sam­lat oli­ka ty­per av stöd och verk­tyg som du kan an­vän­da på egen hand i din läk­nings­pro­cess. När som helst, oavsett vad just du har behov av idag och oav­sett var du bor i lan­det. Stödportalen kommer att vara under kontinuerlig utveckling och fyllas på med nya verktyg och kunskap vartefter. Ett levande forum att gå tillbaka till om och om igen med övningar, kunskap, personliga berättelser, inspiration, vår tidning Spegeln, Rise-podden, meditationer och mycket annat. Oavsett om du är i början av din läkning, eller har arbetat med din läkning under många år, så hoppas vi att du ska finna värde i stödportalen.

För att utforska stödportalen går du enklast till knappen ”Utforska” högst upp på denna sida. Där finns dels olika kategorier som du kan utforska, dels finns en möjlighet att hitta innehåll genom sökord, beroende på om du söker något särskilt.

Till­gång till låst material på stödportalen in­går i ditt med­lem­skap i Rise, oavsett vilken medlemsform du har. För att få tillgång till det låsta innehållet behöver du logga in på ”Min portal”. Det gör du med sam­ma användarnamn och lösenord som till ”Mina si­dor” på Rise vanliga hemsida (där kan du också ändra ditt lösenordet om du vill). För att komma till Mina sidor trycker du på knappen ”Rise Web” ovan, om det är första gången du använder mina sidor, så kommer du att behöva aktivera ditt konto och sedan välja ett lösenord enligt de instruktioner du får.

Om du ännu inte är medlem är du varmt välkommen att bli det här:
Bli medlem i Rise.

Har du tips om verktyg eller kunskap som hjälpt dig på din väg mot läkning får du gärna höra av dig till oss på: info@rise-sverige.se Vi kommer att göra urval utifrån en intern process för att kvalitetssäkra portalens innehåll så mycket som möjligt.

Allt gott och jag hoppas du kommer att uppskatta stödportalen – den är unik i sitt slag i Sverige.

Med värme,

Hermine Holm
Generalsekreterare i Rise, medlem sedan 2007