Om Rise Stödportal

Att läka ef­ter att ha ut­satts för sex­u­el­la över­grepp som barn in­ne­bär ofta en utmanande väg, men ock­så att det bara kan bli bätt­re. I läk­ning­en är det vär­de­fullt att kun­na fo­ku­se­ra på det som känns vik­tigt och ak­tu­ellt i stun­den och att ut­veck­la sina be­ho­v vart­ef­ter. Att få re­le­vant kun­skap och hjälpsamma verktyg är en vik­tigt del på den vägen.

20 år efter berättade jag för första gången om att jag utsatts för sexuella övergrepp som barn. Två år senare hade jag enträget letat, funnit och använt mig av många hjälpsamma verktyg i min läkningsprocess efter de konsekvenser övergreppen gett. Men, det fanns en sak som jag om och om igen återkom till och det var att jag just verkligen fått leta efter dessa verktyg, kunskap och möjlighet att ta del av andras berättelser.

Sedan ett par år tillbaka erbjuder vi en webbaserad stödportal inom ramen för Rise där jag idag arbetar som generalsekreterare.

Här i Rise stöd­por­tal har vi sam­lat oli­ka ty­per av stöd och verk­tyg som du kan an­vän­da på egen hand i din läk­nings­pro­cess. När som helst, oavsett vad just du har behov av idag och oav­sett var du bor i lan­det. Stödportalen är under kontinuerlig utveckling och fylls på med nytt innehåll vartefter. Ett levande forum att gå tillbaka till om och om igen. Med övningar, kunskap, personliga berättelser, inspiration, vår tidning Spegeln, Rise-podden, meditationer och mycket annat. Oavsett om du är i början av din läkning, eller har arbetat med din läkning under många år, så hoppas vi att du ska finna värde i stödportalen.

För att utforska stödportalen går du enklast till knappen ”Utforska” högst upp på denna sida. Där finns dels olika kategorier som du kan utforska, dels finns en möjlighet att hitta innehåll genom sökord, beroende på om du söker något särskilt.

Om du ännu inte är medlem är du varmt välkommen att bli det här:
Bli medlem i Rise.

Har du tips om verktyg eller kunskap som hjälpt dig på din väg mot läkning får du gärna höra av dig till oss på: info@rise-sverige.se Vi gör urval utifrån en intern process för att kvalitetssäkra portalens innehåll så mycket som möjligt.

Allt gott och jag hoppas du kommer att uppskatta stödportalen – den är unik i sitt slag i Sverige.

Med värme,

Hermine Holm
Generalsekreterare i Rise och medlem sedan 2007