Skogsbad – naturvaro

Alla har vi nog tagit ett och annat skogsbad, utan att veta om det. Men vad menas egentligen med skogsbad och varför är det så bra?

På 1980-talet startade myndigheter i Japan fenomenet och behandlingsmetoden Shinrin-yoku, som en respons på de höga sjuk- och dödstal på grund av utarbetning som då fanns i landet.

Shinrin-yoku (森林浴) betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att ”skogsbada”.

Fenomenet har därefter spridit sig fort över världen och är nu ämne för intensiv forskning och vetenskap. Att det påverkar hälsa och välmående och används som en form av naturterapi blir alltmer vanligt.

”Kravlös vistelse i skogen med alla sinnen” är en vanlig beskrivning av skogsbad och med det innebär att utan annat syfte än att bara känna på mossan, lyssna på vinden, lukta på träden och bara vara.

Den japanske forskaren Dr Qing Li, som kanske är den som gjort mest för att förklara och sprida skogsbad förklarar fenomenet på det här viset:

”It is simply being in nature, connecting with it through of our sense of sight, hearing, taste, smell and touch.” 

Skogsbad går helt enkelt ut på att ta det lugnt och ”bada” i sinnesintryck från skogen. Att inte göra så mycket, utan fokusera på att vara. Att bara långsamt och uppmärksamt låta dofter, ljud och känselintryck lugna ner kropp och hjärna. För hur ofta är du uppmärksam på andra sinnen än syn, hörsel och tankar? När ägnade du dig senast åt att bara vara? Eller tränade på det.

Skogsbad sammanfattningsvis

  • En guidad eller icke-guidad aktivitet: baserad på naturkontakt genom de 5 sinnena
  • En salutogen intervention; som förstärker våra inneboende resurser och vår egen kapacitet för välbefinnande och återhämtning
  • En etablerad och forskningsbaserad naturvistelse som visat sig minska stress, stärka immunförsvaret, öka vårt välbefinnande, såväl fysiologiskt som psykologiskt.

Så vad säger forskningen om att skogsbada?

Forskningen kan idag visa att det är bra att skogsbada av flera viktiga skäl. Här är några av alla fördelarna:

En sammanställning av vetenskapen kring varför vi mår bra i naturen hittar du här.

Källa: Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden

Vill du höra och läsa mer o skogsbad?

Då kan du gå till inlägget Inspiration Skogsbad – två filmer och en podd eller inlägget Inspiration Skogsbad – läs och lyssna