Mindfulness – enkelt förklarad

”Så länge du kan se floden flyta förbi är du inte i den”

 

Låter enkelt och självklart. Men hur är det med ”tanke-floden”. Är det möjligt att på liknande sätt betrakta den lite på avstånd och på det viset inte påverkas av dess flöde, fart eller djup? De som ägnar sig åt och lär ut mindfulness hävdar bestämt det och berättar gärna vad mindfulness är, fungerar och hur man gör.

Mindfulness framställs ofta som möjligheten att ”Hitta lycka och sinnesro just här och just nu” i motsats till ”Hitta lyckan någon annanstans med något annat”, vilket många av oss är väl bekanta med inte stämmer alls.

Båda sätten kan låta som en fullständig omöjlighet när man kämpar med dåligt mående, jobbiga tankar och traumatiska minnen och andra konsekvenser av de övergrepp man överlevt och bara helst vill slippa.

Men att träna sig i mindfulness kanske kan ha effekt på hur man förhåller sig till alla de tankar och sinnestillstånd man har om man får en bra förklaring till vad det är. Eller inte är. Kanske blir det då början till en av pusselbitarna på läkningsresan efter övergrepp. Att man kan stå bredvid den där floden och se på.

Så det är viktigt att inte ha felaktiga föreställningar om mindfulness, så att man kan prova och börja i rätt ända. Så vi börjar här med vad mindfulness inte är.  Kanske kan det innebära att nyfikenhet att faktiskt prova väcks, när myter och föreställningar röjs lite ur vägen.

  1. ”Mindfulness är samma sak som meditation”

Det är inte sant. Däremot kan meditation som praktik leda till ökad förmåga till mindfulness eller medveten närvaro som det också kallas, i vardagen. Att veta att man inte behöver sitta i lotusställning, tyst och stilla länge är för många en lättnad att veta. Meditation brukar kallas för en formell övning i medveten närvaro, medan mindfulness ibland kallas för informell träning, med stort utrymme för hur det kan anpassas efter den som utför den och dess vardagssituation. Härvaro eller Varsevarande är två andra begrepp som ibland förekommer när man pratar om mindfulness i vardagen.

  1. ”Mindfulness är en del av buddhismen”

Det stämmer inte även om träning av mindfulness också ingår i buddhismen. Men att vara medvetet närvarande i stunden här och nu finns med i alla religioner, livsåskådningar och filosofier runt om i världen och har alltid gjort. Fenomenet har bara tagit sig lite olika uttryck och benämnts på olika sätt. Att den mindfulness vi vanligtvis tänker på idag, utvecklades av och spreds över världen av Jon Kabat-Zinn som själv är buddhist (också forskare i molekylärbiologi), betyder det inte att det mindfulness kommer från buddhismen.

  1. ”Mindfulness är avslappnande”

Mindfulness har inte med avslappning att göra. Även om det finns såna övningar som kan leda dit. Men att vara mindful eller medvetet närvarande kan man vara i vad man än gör eller vilket känslotillstånd man än har. Som när man tränar, diskar, jobbar i trädgården eller liknande. Men också när man känner sig spänd, veta om det och aktivt välja om man ska göra något åt det. Att förhållningssättet att låta tankar och känslor bara vara, utan att reagera på dem kan visserligen innebär ett mer mjukt och avslappnad sinnestillstånd som i sin tur kan ha avslappnande effekt på kroppen.

  1. ”Mindfulness – är att inte tänka på någonting alternativ kontrollera sina tankar”

Egentligen handlar mindfulness precis om motsatsen. Det vill säga att inte kontrollera sina tankar, som i att försöka minska det negativa och öka det positiva. Istället betyder mindfulness att låta de tankar och känslor som är där få vara där. Acceptera dom och se dom komma, gå och förändras. Utan att direkt ta dom för sanna eller viktiga. Det lilla ordstävet ”så länge du kan se floden rinna förbi är du inte i den” sammanfattar detta precis.

  1. ”Mindfulness gör en mera glad”

Det kan det göra, just för att man inte identifierar sig med jobbiga tankar och känslor lika mycket. Men mindfulness handlar egentligen om att lära sig vara med och stå ut med alla typer av känslor. Man kan vara precis lika mindful med känslor som ilska, sorg och irritation. Att träna på att vara med sina känslor utan att direkt döma ut dom eller sig själv för att man har dom, eller tro att de ska stanna för alltid kan förstås ge en känsla av mer glädje då känslor har en tendens att avta i styrka när man inte matar dom med såna tankar.

  1. ”Mindfulness är vägen för alla, vid alla tillfällen” (kanske den viktigaste myten att slå hål på)

Om man mår väldigt dåligt, jagas av minnen på övergrepp, jobbiga känslor och dålig självkänsla är man inte alltid redo att konfronteras med alla dimensioner av sin situation. Att genom mindfulness-övningar föra oss till det nuet som är invaderat av sådana minnen och känslor kan vara direkt motverkande. För förmågan att fly från nuet kan vara det som många gånger gör att man kan hantera sitt lidande och överleva. Vi får inte glömma att våra psykiska försvar som hjälper oss att hantera känslor av ångest och meningslöshet, trauman och livskriser när det är som värst, är ett skydd som alla människor har och är naturligt och viktigt. Så när det är som värst kan det bästa vara att flyta lite på ytan utan djupare reflektion eller medveten närvaro med sig själv tills man har stabiliserat sig.

Om man däremot får kunskap om tekniken och filosofin bakom i lugn och ro, hittar bra stöd och vägledning kan man med tiden upptäcka att just här och nu, en liten stund i taget när man sitter, ligger eller gör något man kan veta är tryggt och lugnt, kan mindfulness bli det kraftfulla stöd man behöver för att fortsätta sitt läkningsarbete mot att må allt bättre.

En tanke i taget. En känsla åt gången. I sin egen takt, på sitt egna vis.

 

Så vad är då mindfulness och hur är den kraftfull?

Om det blivit lite tydligare vad mindfulness inte är, kanske det kan vara lättare att ta till sig vad mindfulness är och känna sig mer beredd att prova själv.

Mindfulness beskrivs ofta som ett särskilt mentalt tillstånd, ett förhållningssätt till det som sker, tänks och känns. Ett förhållningsätt utan filter som inte dömer, försöker kontrollera eller identifierar sig med det som pågår utan istället är mer vänligt, tillåtande och accepterade, vilket är tänkt att i sin tur utveckla den uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla som mindfulness består av.

Kanske är det som den där känslan som kommer av att se en flod som flyter förbi. I sin takt, på sitt eget vis. Just den gången. Och du sitter endast bredvid och tittar på. Om det skulle göra dig lugnare, gladare och kanske må bättre, då kanske mindfulnessträning är något för dig. Nu eller senare.

På den här sidan som heter Mindfulnessportalen kan du läsa mycket mer om mindulness så som den vanligtvis presenteras. Den drivs av Andreas Åhslund som är legitimerad psykolog och mindfulnesslärare.

Han har även några gratis mindfulnessövningar att lyssna på/ladda ner här (uppläsare Andreas)

Och om du vill kan du också prova guidade mindfulnessövning redan nu, från några av de fina appar som vi skriver om här

 

#mindful #mindfulness #stress #vila #lugn #stressreducering #avslappning #närvaro #ångest #flashbacks #pstd #trauma