Känslohjul – ett sätt för att hitta ord för det vi känner

En konsekvens av att ha utsatts sexuellt som barn är att det kan vara utmanade att hantera känslor. Både att uppleva dem, att stå ut med dem, att förstå vad de står för och hur vi kan uttrycka dem.

Kanske kan du känna igen dig i något av nedanstående?

  • Ibland är det svårt att sortera i olika känslor som vi känner samtidigt.
  • Ibland är det inte lätt att överhuvudtaget veta vad vi känner.
  • Ibland är det svårt att överhuvudtaget veta vad känslor är.

Känslohjulet kan vara ett sätt för att känna igen och hitta ord för det vi känner. Det kan också vara hjälpsamt för att hitta alternativa ord för hur vi kan uttrycka våra känslor.

Detta känslohjul med tillhörande frågor har tagit fram av Psykologen Henrik Wiman, som driver kontot @psykologenhenrik på Instagram och som gett oss tillåtelse att publicera känslohjulet.

Frågor du kan ställa dig när du ser på känslohjulet:

  1. Hur kommer det sig att jag känner såhär?
  2. Vad säger känslan åt mig att jag ska göra?
  3. Hur kan jag förstå att känslan dyker upp, nu och utifrån min historia?
  4. Vad behöver jag just nu för att ta hand om mig själv?

Vi reagerar ofta instinktivt och agerar på känslor på samma vis som vi alltid gjort. Men ibland är det viktigt för oss att göra på ett nytt sätt, för att förändra vår situation, vårt mående eller kanske våra relationer. När det känns svårt, kan du därför säga följande till dig själv:

Jag har rätt att känna det jag känner och jag har nu ett val; att handla efter min impuls, vilket kan stärka mina tankar och känslor på sikt, eller gå emot impulsen, vilket innebär att ha känslorna nu och försöka stå ut eller distrahera mig ifrån dem.
Jag får välja fritt.

Du kan ladda ned och spara känslohjulet och frågorna i PDF-format via länken till höger i detta inlägg. På så vis kan du också skriva ut det.

 

 

#känslor #konsekvenser #relationer #självmedkänsla #känslohjul