Rise – Introduktion till meditation

Meditation betyder att du kommer närmare dig själv – genom att lära känna dig själv. Det innebär att du riktar din uppmärksamhet på din egen inre upplevelse – här och nu.

Alla våra inre upplevelser är ett samspel mellan våra tankar, känslor och kroppssensationer. Meditation handlar alltså om att nyfiket observera dessa tre aspekter.

Många av våra tankar och känslor orsakar oss mycket lidande och smärta. När vi har en historik av trauma kan de upplevas som överväldigande.

Genom att meditativt observera våra inre upplevelser kan vi få en distans till negativa tankar och känslor. Då blir vi mindre påverkade av dem. Det kan vara ett steg mot att läka från trauma och uppleva den underliggande fridfullheten som vi alla har inom oss.

Men även om meditation har potential att hjälpa till vid läkningen av trauma, följer inte alltid återhämtningen en enkel och rak väg. När du varit med om tidigare traumatiska upplevelser kan det ibland vara svårt att börja meditera på grund av svåra tankar och känslor som oväntat kan dyka upp.

Därför är det viktigt att hålla sig till följande råd när du börjar med meditation:

  1. Håll dig inom ditt toleransfönster. Ditt toleransfönster innebär ditt inre utrymme där du känner dig trygg och stabil. Det är viktigt att lära känna din trygghetszon och inte hamna utanför den under meditationen. Prioritera ditt välbefinnande och ta en paus från övningen om det börjar kännas jobbigt. Det ska inte kännas obehagligt att meditera.
  2. Meditera på platser där du känner dig trygg. Din yttre miljö är viktig att ha i åtanke. Det är bäst att välja en lugn och säker plats där du kan slappna av under meditationen. Undvik platser som känns otrygga eller där du kan bli störd.
  3. Du behöver inte blunda. Ibland kan slutande av ögonen orsaka obehag eller påträngande minnesbilder. Det är inget krav att hålla ögonen stängda när du mediterar. Det är helt okej att istället hålla blicken sänkt eller att titta ofokuserat framför dig.
  4. Var ”med” dina känslor. Läkandet av trauma innebär bland annat att lära dig hur du upplever starka känslor utan att bli överväldigad av dem. I meditation ska du vara “med” dina känslor och inte “gå in i” dem. Det är också viktigt att uppleva var någonstans i kroppen som känslorna uppstår.
  5. Undvik att prestera. Att prestera inom meditation går emot hela konceptet av vad meditation är, att komma i kontakt med dig själv och bli lyhörd till dina inre behov. En meditationsövning behöver inte ta så lång tid, ibland kan några minuter räcka. Pressa inte dig själv och ta det i din egen takt.
  6. Testa kroppsmeditationer. Dessa meditationer innebär att du blir uppmärksam på dina kroppssensationer och upplever kroppen “inifrån”. Detta är alltid det första steget inom meditation och gör att du blir förankrad i din kropp, där målet är att skapa ett lugnt och avslappnat kroppstillstånd.
  7. Testa aktiva meditationer. Alla meditationer innebär inte stillasittande. Vissa kan du göra i rörelse, där du till exempel riktar din uppmärksamhet på kroppen medan du är ute och går eller utför dagliga sysslor. Detta är av värde i de stunder då du har svårt att vara i stillhet eller känner dig rastlös och uppvarvad.
  8. Öva tålamod och självmedkänsla. Meditation kräver övning. Det är en process som måste få ha sin tid och gång.

Dessa råd är framtagna av Rise i samarbete med Saleh Vallander, författare till boken 72 meditationer: för dig som inte har tid att meditera

 

 

#guidadmeditation #meditation #avslappning #andning #återhämtning #trauma #kroppen