Vinterprat i P1 om vikten av återhämtning

Är du en av alla oss som kämpar med att hitta återhämtning i livet som ständigt pågår? En av oss alla som ständigt bockar av nya saker på listan men ändå aldrig verkar bli av med stressen? Är du kanske en av oss som någon gång hamnat i – eller just nu befinner dig i – utmattning med allt vad det innebär?

Då tipsar vi om bloggarens Clara Lidströms öppenhjärtliga, kloka, opretentiösa och snälla vinterprat i Sveriges Radio P1 från den 30/12-2022.

Programmet går att lyssna på via Spotify här, eller via Vinterprats egen sida på Sveriges radio som du hittar här.

Du kan också lyssna direkt via länken högst upp här på sidan.

 

Det­ta är ett tips om en ex­tern re­surs och Rise tar ing­et an­svar för in­ne­hål­let. Här på Stöd­por­ta­len pub­li­ce­rar vi ma­te­ri­al från fle­ra skil­da per­spek­tiv i syf­te att bred­da kun­skap, bi­dra till re­flek­tion, speg­la er­fa­ren­he­ter kring sex­u­el­la över­grepp i barn­do­men och dess kon­se­kven­ser samt öka för­ut­sätt­ning­ar för läk­ning hos den som le­ver med er­fa­ren­he­ten av sex­u­el­la över­grepp i barn­do­men.

 

 

 

 

 

 

 

#podd #vinterprat #p1 #sverigesradin #återhämtning #sommarochvinter #utmattning