Kreativa förslag kring skrivande

Om du tycker att det är svårt eller tråkigt att ”bara skriva en text”, kan du testa att göra någonting annat med det du har att säga. Du kan skriva det som känns aktuellt i stunden. Kanske är det bara lek med ord du vill göra, kanske vill du sätta ord på dina känslor, beskriva något som hänt eller kanske vill du bara utforska vad som händer om du släpper prestationen kring skrivande.

Här följer några tips på alternativa sätt för att uttrycka dig:

  1. Skriv en Haiku av det du vill säga
    En Haiku har 3 rader. Första raden har 5 stavelser, andra raden har 7 stavelser och tredje raden har 5 stavelser.
  2. Rita en bild och skriv det som kommer spontant samtidigt som du tittar på bilden.
  3. Skriv text i jag-form, när du är klar skriv den i du-form och se hur det blir för dig.
    Exempelvis: ”Jag älskar att vända mitt ansikte mot solen.”

Skriv sedan om texten till: ”Du älskar att vända ditt ansikte mot solen.”

  1. Skriv din text. När du är klar – skriv den baklänges.
  2. Skriv en text utan bokstaven E.
  3. Gör en serie/serieteckning av det du vill säga.

 

Via länken till höger kan du ladda ned övningen i en PDF som du kan spara eller skriva ut.

 

Samtliga rättigheter till detta material tillhör Rise-Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen.