Boktips – Där skam var skall stolthet växa

Skam – en känsla som många av oss känner igen efter det vi utsattes för som barn. Inte sällan en förlamande känsla, som minskar vår känsla av att vara värdefulla och som ofta orsakar påtagliga känslor av utanförskap och ensamhet. Det finns flera olika böcker som på olika vis belyser just skam och som kan bli en hjälp på vägen för att lossa skammens förlamande grepp om oss. Denna bok är ett exempel som flera medlemmar i Rise tipsat om och beskrivit som värdefull.

Ur boken – Där skam var skall stolthet växa:

”Att våga dela det som känns tungt och hopplöst med någon annan är en god början för att få en god psykisk hälsa. Men det kan kännas svårt eftersom den känsla som står i vägen för en sådan öppenhjärtighet vanligtvis handlar om skam. Vad skall andra tycka om mig om jag berättar? Kommer någon att vilja vara med mig då?

Men lugn! Resultatet kommer inte att bli det du kanske fruktar – övergivenhet och ensamhet. Istället växer närheten och tilliten till andra och även till dig själv.”

Kristina Lander, tidigare verksam legitimerad psykolog och psykoterapeut, beskriver i denna bok sitt arbetssätt från en drygt 20-årig klinisk verksamhet. Hon betonar inte bara vikten av att avslöja skammens strategi. Det är också viktigt att förstå varifrån skammen kommer, varför den uppstått och värdet av att välkomna den. Då blir det också möjligt att vid resans slut omfamna den och integrera den med sig själv.

Boken finns att låna i biblioteket på Rise och kan också gå att finna på vanliga bibliotek. Du kan även köpa boken exempelvis på Bokus:

https://www.bokus.com/bok/9789175657332/dar-skam-var-skall-stolthet-vaxa-fasspecifik-traumabehandling/

Här på Stödportalen finns också andra inlägg som handlar om skam, du hittar till exempel en föreläsning om skam som hölls av psykoterapeut Jeanette Niehof på Rise-dagen här och ett avsnitt av Rise-podden som handlar om skam här.

 

Detta är ett tips om en extern resurs och Rise tar inget ansvar för innehållet. Här på Stödportalen publicerar vi material från flera skilda perspektiv i syfte att bredda kunskap, bidra till reflektion, spegla erfarenheter kring sexuella övergrepp i barndomen och dess konsekvenser samt öka förutsättningar för läkning hos den som lever med erfarenheten av sexuella övergrepp i barndomen.

 

#skam #anknytning #skuld #konsekvenser #läkning #boktips #bok