Rise-dagen 2021, Skam, Jeanette Niehof from Rise Sverige on Vimeo.

Föreläsning om Skam med Jeanette Niehof

Många medlemmar i Rise beskriver hur känslor av skam kring de sexuella övergreppen i barndomen upplevts förlamande och fått dem att vänta i många år innan de berättat första gången om det som hände då de var barn.

Att möta andra med liknande erfarenheter kan bidra till att de förlamande känslorna av skam börjar släppa sitt grepp och istället ersättas av andra känslor som kan bidra till ett bättre mående.

I denna föreläsning från Rise-dagen berättar psykoterapeut Jeanette Niehof mer om skam, hur den kan ta sig uttryck och hur vi kan påverka den.