UR Samtiden: Rise-dagen 2017 – PTSD, dissociation och värdet av specialistbehandling

Gita Rajan, specialistläkare inom sexuella övergrepp, berättar om Wonsa (World of no sexual abuse) som är den enda forskningsinriktade specialistkliniken för vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Föreläsningar och samtal från Rise-dagen, med syfte att politiker, terapeuter, läkare, utsatta samt företrädare inom rättsväsendet möts, diskuterar och berättar och sprider kunskap kring varför det är så viktigt att förebygga och förhindra sexuella övergrepp på barn. Inspelat den 30 november 2017 på Kulturhuset, Stockholm. 

 

#konsekvenser #läkning #hopp #tröst #reflektion #föreläsning #forskning #rise-dagen #nårstående  #ptsd #trauma #inspiration #video #ur #utbildningsradion #yrkesverksam #wonsa #gitarajan #dissociation #vården 3terapi #traumabehandling #behandling #vård #vården