Boktips – Älskad : vila i den du är

Vi är många som funnit tröst i denna vackra diktsamling av Sofie Siversdotter.
Ur boken:

Ge aldrig upp.

Världen behöver människor
som har vandrat genom det svåraste
och mörkaste.

Som har burit det tunga.
Som har fallit
och rest sig igen.

Som har fått starka ben
och starka armar
att sträcka ut till dem
som går genom natten.

”Älskad är en samling reflektioner om stillhet och vila, om att lyssna till sin inre röst och om att skapa utrymme för det som är allra viktigast i livet. Budskapet handlar om att finna meningsfullhet genom att sakta in och skala av för att höra vad ditt hjärta säger och om att lära dig att vila i att du är älskad. Bär med dig boken och läs den var och hur du vill. Se den som en ständig följeslagare som påminner dig om att du är älskad.”

Du hittar boken exempelvis hos Bokus här. Boken finns också att låna i Rise bibliotek i Stockholm.

 

Det­ta är ett tips om en ex­tern re­surs och Rise tar ing­et an­svar för in­ne­hål­let. Här på Stöd­por­ta­len pub­li­ce­rar vi ma­te­ri­al från fle­ra skil­da per­spek­tiv i syf­te att bred­da kun­skap, bi­dra till re­flek­tion, speg­la er­fa­ren­he­ter kring sex­u­el­la över­grepp i barn­do­men och dess kon­se­kven­ser samt öka för­ut­sätt­ning­ar för läk­ning hos den som le­ver med er­fa­ren­he­ten av sex­u­el­la över­grepp i barn­do­men.