Boktips Kroppen håller räkningen

Efter många år av väntan finns boken The body keeps the score äntligen på svenska med titeln – Kroppen håller räkningen: hjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma

Boken är en #1 New York Times bästsäljare med över fyra miljoner sålda exemplar. Dr. Bessel van der Kolk visar hur psykiskt trauma omformar både hjärna och kropp, och erbjuder nya vägar till återhämtning och har länge varit unik i sitt slag.

I boken börjar författaren med en tillbakablick om vad vi lärt om av det psykiska traumat och hur dagens omfattande neurovetenskaplig forskning, ökat vår förståelse av förbindelsen mellan kroppen, själen och hjärnan. Hur nervsystemets olika delar och balans är satt ur spel då man lever i alarm- och överlevnadsläge. Dr. Bessel van del Kolk menar att talterapier inte räcker för komma till rätta med det, då vägen till att häva kroppens alarmläge går just genom kroppen.

För att känna sig lugn och fokuserad igen, förbättra relation till sig själv och andra och tillgodogöra sig andra terapiformer som kan behövas, behövs ett mer holistiskt perspektiv antas och även låta kroppen vara en viktig del i läkningsprocessen.

Han fortsätter om konsekvenserna vid brister i sund anknytning och omsorgssvikt i barndomen och hur det kan skapa utvecklingsrelaterade störningar, liksom hur traumatiska minnen påverkar hela livet om det inte behandlas adekvat. Bokens sista kapitel handlar om olika metoder som kan kombineras individuellt i läkningsprocessen från trauma. Olika pusselbitar som  yoga, massage och Pat Ogdens och Peter Levines kroppsbaserade terapiformer, men också EMDR och neurofeedback.

Mot slutet av boken tar han även upp den viktiga aspekten att samhället måste ta den allt mer ökande kunskapen om trauma på allvar och satsa ordentligt på både behandling och prevention.

”Ett fascinerande utforskande av en lång rad terapeutiska behandlingar visar läsaren hur man kan ta befälet över sin läkeprocess, få en känsla av trygghet och finna vägen ut ur lidandets moras”

  • Francine Shapiro, fil. Dr, upphovsperson till EMDR-terapin, författare till Getting Past your Past och Eye Movements Desensitilization and Reprocessing Therapy

”När det handlar om att förstå en traumatisk händelses verkan och att kunna fortsätta att växa trots överväldigande upplevelser i livet, är Bessel van del Kol ledande med sin omfattande kunskap, sitt kliniska mod och sina kreativa strategier för att hjälpa oss läka. Kroppen håller räkningen erbjuder läsaren en djupgående förståelse för det psykiska traumats komplexa effekter. Boken ger vägledning till en lång rad vetenskapligt grundade metoder för att inte bara dämpa lidandet, utan för att gå vidare till något mer än enbart överleva – att trots allt må bra”.

  • Daniel J. Siegel, M.D. kliniks professor vid UCLA School of Medicin i Los Angeles; författare till bland annat Förstå ditt barns hjärna samt Närvarande föräldraskap

 

Du kan hitta boken på ditt bibliotek eller beställa den exempelvis på Adlibris eller Bokus. Boken finns också att låna på biblioteket på Rise.