TED: Hur barndomstrauman påverkar hälsan genom hela livet

Barndomstrauman är inte något du bara kommer över när du växer upp. Pediatrikern Nadine Burke Harris förklarar att upprepad stress åsamkad av misshandel, försummelse eller föräldrar som kämpar med missbruk eller psykisk ohälsa, har reella och påtagliga effekter på hjärnans utveckling. Detta visar sig under en livstid, till den punkt där de som erfarit höga nivåer av trauman löper en tredubblad risk för hjärtsjukdom och lungcancer. En glödande vädjan till den pediatriska vetenskapen att konfrontera preventionen och behandlingen av trauma.