SR Kaliber: De dolda sexövergreppen del 2 – En växande epidemi

Vad driver en mamma att sälja övergrepp på sitt eget barn? Vi berättar om vilka de filippinska mammorna är som begår övergrepp på beställning av västerländska män.

I Kalibers prisbelönta serie De dol­da sex­ö­ver­grep­pen kom­mer nu ett upp­föl­jan­de pro­gram om de an­hö­ri­gas per­spek­tiv. Re­por­ter: Sti­na Näslund.

Serien vann Radioakademins pris Guldörat 2020 för Årets av­slö­jan­de. Det är en gransk­ning av en mörk vrå i vårt sam­häl­le, där män i väst­värl­den ut­nytt­jar barn i li­ve­strea­ma­de över­grepp, som ut­förs på and­ra si­dan jor­den. Men som ock­så vi­sar att fler kvin­nor är för­ö­va­re, än vad som ti­di­ga­re upp­täckts i det­ta över­grepps­ma­te­ri­al. Även i Sve­ri­ge.

Re­port­rar: Sti­na Näslund och Cla­ra Low­den. Pro­du­cent: An­ni­ka H Er­iks­son.

 

Detta är ett tips om en extern resurs och Rise tar inget ansvar för innehållet. Här på Stödportalen publicerar vi material från flera skilda perspektiv i syfte att bredda kunskap, bidra till reflektion, spegla erfarenheter kring sexuella övergrepp i barndomen och dess konsekvenser samt öka förutsättningar för läkning hos den som lever med erfarenheten av sexuella övergrepp i barndomen.