Få syn på alternativa val

Du känner kanske igen dig att du har instinktiva beteenden och reaktioner som kan ha varit viktiga och värdefulla för dig tidigare, men som inte alltid gynnar dig i det liv du lever här och nu?

Att förändra invanda mönster och beteenden är inte alltid lätt. Det första steget är förstås att känna igen vad som händer, att börja notera dina instinktiva beteenden och reflektera kring om du önskar att du kunde göra på ett annat sätt som skulle vara bättre för dig.

Låt säga att du alltid spontant säger ja om en annan person ber dig göra något. Kanske har du tidigt vant dig vid att vara till lags och att det kanske till och med är farligt att säga nej. Idag har du möjlighet att ha behov av något annat, som att se dig själv och dina egna behov i första hand.

Men, innan du vet ordet av – så har du ändå sagt ja.

Då kan det vara bra med en liten fusklapp, som påminnelse och en hjälp i att stanna upp och reflektera över vilka alternativ du har och vad som faktiskt är bäst för dig idag och framöver.

Här är en sådan fusklapp, ett enkelt flödesschema som du kan använda för att stanna upp, reflektera och med tiden kanske göra mer medvetna val som är goda för dig. Ofta kan du under en sådan förändringsprocess behöva välja det alternativ som känns mest fel, men som du förstår är rätt för dig idag och i längden. Med tiden kommer din känsla att förändras och det som är bra för dig kännas mer naturligt.

Via länken till höger kan du ladda ner en PDF av övningen, som du sedan kan spara eller skriva ut.

 

Samtliga rättigheter till detta material tillhör Rise-Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen.

 

 

#beteende #beteendeförändring #övning #skrivövning #personligutveckling #reflektera #reflektionsövning #relationer #skriva #läkning